เกษตรพันธสัญญา
ลำดับ ชื่อผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตร
เกษตร
เลขทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่อยู่/ที่ตั้ง ประเภทสัญญาที่
ดำเนินการ
ชนิดของผลิตผล
ทางการเกษตรที่ทำ
สัญญา
สถานะการ
ประกอบธุรกิจ
1 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 6010200002 622 ชั้นที่ 9 และ 16 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - 1. สัญญาซื้อขายหัวพันธุ์มันฝรั่งและปัจจัยการผลิต, 2. สัญญาซื้อขายผลผลิตมันฝรั่ง

- 1. สัญญาซื้อขายหัวพันธุ์มันฝรั่งและปัจจัยการผลิต, 2. สัญญาซื้อขายผลผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง (G2), 3. สัญญาซื้อขายผลผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง (G3), 4. สัญญาซื้อขายผลผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง (G4)

- ด้านพืช / พืชไร่ / มันฝรั่งสด เพื่อใช้แปรรูป

- ด้านพืช / พืชไร่ / หัวพันธุ์มันฝรั่ง G2, G3, และ G4

ยังดำเนินการอยู่
2 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 6010200003 5 ซอยสุขุมวิท 57 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 - สัญญาส่งเสริมการปลูกอ้อยและซื้อขายอ้อย

- สัญญาส่งเสริมการปลูกอ้อยและซื้อขายอ้อย

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อยโรงงาน

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อยโรงงาน

ยังดำเนินการอยู่
3 บริษัท ฟาร์มเมชภาคใต้ จำกัด 6080200003 99/9 ถนนอ้อมค่าวชิราวุธ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 80000 - สัญญาส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์

- สัญญาส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน

- สัญญาส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อ

- ด้านปศุสัตว์ / สุกรพันธ์

- ด้านปศุสัตว์ / สุกรขุน

- ด้านปศุสัตว์ / ไก่เนื้อ

ยังดำเนินการอยู่
4 บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด 6010200004 5 ซอยสุขุมวิท 57 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 - - ยกเลิกการประกอบธุรกิจ
5 บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด 6040200003 260 หมู่ 13 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 - สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์สร้อยไก่

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบ

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่น

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือม่วง

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักปลัง

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพู

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์โซลานัม

- ด้านพืช / พืชผัก / มะเขือเทศบริโภค

- ด้านพืช / ไม้ดอกไม้ประดับ / ดอกสร้อยไก่

- ด้านพืช / พืชผัก / กระเจี๊ยบเขียว

- ด้านพืช / พืชผัก / ฟักทองญี่ปุ่น

- ด้านพืช / พืชผัก / มะเขือม่วง

- ด้านพืช / พืชผัก / ผักปลัง

- ด้านพืช / พืชผัก / ถั่วพู

- ด้านพืช / พืชผัก / โซลานัม

ยังดำเนินการอยู่
6 บริษัท ออแกนิค แมทเทอร์ จำกัด 6010200005 3 ชั้นที่ ลอย ซอยรามอินทรา 55/8 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 - - ยังดำเนินการอยู่
7 บริษัท แวนด้า ซีดส์ จำกัด 6050200003 176 หมู่ 5 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230 - สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์

- ด้านพืช / พืชผัก / แตงกวา, แตงร้าน, ฟักทอง, แตงโม, เมล่อน, แฟง, บวบหอม, บวบงู, บวบเหลี่ยม, มะระ, พริก, มะเขือ, มะเขือเทศ

- ด้านพืช / พืชผัก / น้ำเต้า

- ด้านพืช / พืชผัก / ผักกาดเขียว

- ด้านพืช / พืชผัก / มะเขือเปราะ

- ด้านพืช / พืชผัก / กระเจี๊ยบเขียว

- ด้านพืช / พืชผัก / ถั่วฝักยาว มะระ แตงโม ฟักทอง

ยังดำเนินการอยู่
8 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6010200006 130-132 สินธรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 24 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - - ยังดำเนินการอยู่
9 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 6065200003 8/8 หมู่ 8 ถนนสันติบันเทิง-บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110 - สัญญาซื้อขายอ้อยสด

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อย

ยังดำเนินการอยู่
10 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 6010200007 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - สัญญาซื้อขายอ้อย

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อย

ยังดำเนินการอยู่
11 บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด 6010200008 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - สัญญาซื้อขายอ้อย

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อยโรงงาน

ยังดำเนินการอยู่
12 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 6010200009 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - สัญญาซื้อขายอ้อย

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อยโรงงาน

ยังดำเนินการอยู่
13 บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด 6010200010 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - สัญญาซื้อขายอ้อย

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อยโรงงาน

ยังดำเนินการอยู่
14 บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด 6010200011 90 ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 - - ยังดำเนินการอยู่
15 บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด 6039200003 111 หมู่ 12 นากลาง นากลาง หนองบัวลำพู 39170 - -

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อย

ยังดำเนินการอยู่
16 ตุลา ตรงเมธีรัตน์ 6040100004 197-199 ถนนประชาสโมสร ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 - - ยังดำเนินการอยู่
17 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 6019200003 1 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 - สัญญาโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์

- ด้านพืช / พืชไร่ / ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ยังดำเนินการอยู่
18 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6060200003 1/1 หมู่ 14 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140 - สัญญาโครงการรับซื้ออ้อย

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อยโรงงาน

ยังดำเนินการอยู่
19 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 6053200003 42/1 หมู่ 8 บ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 - สัญญาโครงการซื้อขายอ้อย

- ด้านพืช / พืชไร่ / อ้อยโรงงาน

ยังดำเนินการอยู่
20 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 6012200003 50/1 หมู่ 2 ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 - สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์ (ผัก) ลูกผสม F1

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมเปิด (OP)

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม F1 (ข้าวโพด)

- สัญญารับจ้างปลูกต้นพันธุ์ เพื่อเก็บดอกเอาเกสรตัวผู้ (Pollen)

- สัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย

- ด้านพืช / พืชผัก / แตงกวา, แตงร้าน, ฟักทอง, แตงโม, เมล่อน, แฟง, บวบหอม, บวบงู, บวบเหลี่ยม, มะระ, พริก, มะเขือ, มะเขือเทศ

- ด้านพืช / พืชผัก / กระเพรา โหระพา แมงลัก ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน สลัด และผักพื้นบ้านต่างๆ

- ด้านพืช / พืชไร่ / ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน

- ด้านพืช / พืชผัก / พืชตระกูลพริก มะเขือ มะเขือเทศ เพื่อการเก็บดอกเอาเกสรตัวผู้

- ด้านพืช / พืชผัก / ผักบุ้งจีน, ข้าวโพด, คะน้า, สลัด, ผักกาดหัว และพืชตระกูลถั่ว

ยังดำเนินการอยู่